Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ελεύθερη κολύμβηση στην Ελλάδα, διοργάνωσε ο Δήμος Αριστοτέλη  σήμερα,  τον  5ο “Αριστοτέλειο Κολυμβητικό Διάπλου”, που προσέλκυσε μεγάλο αριθμό  διαγωνιζομένων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο. 
Η διοργάνωση του  5ο “Αριστοτέλειου Κολυμβητικού Διάπλου”,είναι ενταγμένη  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αριστοτέλεια 2017» , που όπως κάθε χρόνο γίνονται στον δήμο και αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν  κάθε προηγούμενο σε συμμετοχή κόσμου.