Ορμύλια Χαλκιδικής…

και ανεξάντλητα τα εκφραστικά όρια αποτύπωσης στο χρώμα των λέξεων…, 
στα παιχνίδια του τοπίου… 
με αφορμή το είδωλο της εικόνας – αυτού δηλαδή που δεν βλέπουμε-  
πως η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και  η ποίηση ομιλούσα ζωγραφική… το ξέραμε…
εγώ πάντως όχι…