Εμείς δεν θα πούμε ότι είναι κακό που γίνονται προσλήψεις 225 φυλάκων αρχαιοτήτων, γιατί η χώρα έχει μεγάλο πρόβλημα… δεν είναι όμως δυνατόν την στιγμή που στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, που παραμένουν κλειστοί ή υπολειτουργούν, αυτοί οι 225 άνθρωποι να προσλαμβάνονται για να εξυπηρετήσουν μόνο τις ανάγκες της Αθήνας.
Το θέμα είναι σοβαρό και αν μη τι άλλο φανερώνει τεράστια αδιαφορία για όλους όσοι δεν ζουν, εντός των ορίων του κράτους των Αθηνών…
Η Ελλάδα είναι ένας τόπος με τεράστιο τουρισμό… το κράτος υποτίθεται ότι φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και την ενίσχυση των φορέων πολιτισμού όπου δει… 
εδώ όμως βλέπουμε αρχαιολογικοί χώροι να παραμένουν για χρόνια κλειστοί και ως παράδειγμα αναφέρουμε τον Πύργο της Ουρανούπολης, που παραμένει κλειστός για χρόνια πολλά επειδή το υπουργείο δεν διορίζει έναν φύλακα για να τον ανοιγοκλείνει, αφού για την καλή λειτουργία του, η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής -Δήμος Αριστοτέλη- είναι πρόθυμη να τοποθετήσει ανθρώπους για την εξυπηρέτηση του κοινού…
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναρτήσουμε την ανακοίνωση η οποία καλεί , εκατόν ενενήντα πέντε (195) ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων και τριάντα (30) νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων (η κατανομή τους ανά κωδικό αναγράφεται παρακάτω), προκειμένου να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Εφορείας Αρχ/των Αθηνών
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 που αφορούν την πρόσληψη ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προκήρυξη ΣΟΧ1/2017) Προσλαμβάνουμε, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων και τριάντα (30) νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων (η κατανομή τους ανά κωδικό αναγράφεται παρακάτω), προκειμένου να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Εφορείας Αρχ/των Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και από την ημερομηνία καταχώρησης της πρόσληψης του καθενός στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και όχι πέραν της 31/12/2017. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης κάποιου ή κάποιων από τους προσληφθέντες, το υπόλοιπο διάστημα της σύμβασης και έως 31/12/2017 καλούνται να συμπληρώσουν οι πρώτοι επιλαχόντες, όπως φαίνονται στη σειρά κατάταξης.
Η σύμβαση εδώ: